Het menu openen

AVV

1. Preambule

1.1 Toepassingsgebied van de algemene verkoopvoorwaarden

Deze algemene verkoopvoorwaarden (hierna ‘AVV’ genoemd) zijn van toepassing op alle aankopen die op afstand worden gedaan op de website https://www.tikamoon.nl (hierna ‘de Site’ genoemd).

De algemene verkoopvoorwaarden zijn tegelijk van toepassing met het Privacybeleid, dat van toepassing is op alle gebruikers van de site. De site wordt uitgegeven door TICKET FOR THE MOON (TFTM), een naamloze vennootschap met een kapitaal van 31.600 euro, ingeschreven in het handelsregister van Lille Métropole onder het nummer 492 684 279, met hoofdkantoor te Frankrijk , Englos (59320), 4, allée du Progrès, 1ste verdieping, Parc AREA (hierna ‘Tikamoon’). Tikamoon biedt op zijn site of telefonisch producten voor binnen- en buiteninrichting en decoratieve artikelen voor in huis (hierna de ‘Producten’ genoemd) te koop aan, aan klanten (hieronder gedefinieerd) die een aankoop op afstand willen doen bij Tikamoon (hierna ‘de Klant’ genoemd). De producten worden verkocht onder het merk ‘Tikamoon’, dat eigendom is van Tikamoon. De klant moet een natuurlijke persoon zijn, handelingsbekwaam zijn en handelen als consument, d.w.z. een natuurlijke persoon die uitsluitend handelt om aan zijn persoonlijke behoeften te voldoen. Door een bestelling op afstand te plaatsen bij Tikamoon, verklaart de klant dat deze voldoet aan de hierboven vermelde voorwaarden en in het bijzonder dat deze geen producten op afstand koopt met de bedoeling deze regelmatig of in het kader van een beroepsactiviteit door te verkopen.

1.2 Aanvaarding van de?algemene verkoopvoorwaarden

De AVV zijn van toepassing op elke aankoop van producten online bij Tikamoon, met uitsluiting van elke andere verkoopvoorwaarde. De AVV die van toepassing zijn, zijn die welke van kracht zijn op de dag waarop de bestelling wordt geplaatst.
De AVV kunnen worden geraadpleegd, afgedrukt of gedownload vanaf elke pagina van de site.
 

Op de site

De klant verbindt zich ertoe de AVV aandachtig te lezen alvorens een bestelling te plaatsen en de AVV te aanvaarden door op de bevestigingsknop van de bestelling te klikken.
 

Toepasselijke versie

De AVV gedateerd op de dag van de bestelling worden naar de klant gestuurd in de bevestigingsmail van de bestelling. Tikamoon kan de AVV op elk moment wijzigen. In het geval van een wijziging zijn de algemene verkoopvoorwaarden, die van kracht zijn op de datum van de bestelling, van toepassing op elke bestelling. De datum van de laatste bijwerking van de AVV staat in de header van de AVV.

1.3 Afsluiting van het contract

Op de site

De koopovereenkomst tussen Tikamoon en de klant, voor elke aankoop van product(en), komt, in toepassing van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek, tot stand zodra u op de knop ‘Bevestigen en Betalen’ klikt, waarmee u uw winkelmandje bevestigt nadat u het hebt kunnen bewerken.

1.4 Archiveren van het contract

Elk contract met de klant dat overeenstemt met een bestelling voor een bedrag van meer dan 120 euro inclusief btw, wordt door Tikamoon gearchiveerd voor een periode van tien (10) jaar. Om toegang te krijgen tot de gearchiveerde contracten die zij hebben ondertekend, moeten klanten een verzoek sturen naar klantenservice@tikamoon.com.
De taal van het contract is Nederlands.

2. Producten

In overeenstemming met artikel L.111-1 van de Code de la consommation (Wetboek voor consumentenrecht) kan de klant, alvorens een bestelling te plaatsen, kennis nemen van de kenmerken van de producten die hij wenst te bestellen. De klant dient de beschrijving op elk productblad te raadplegen om zich te vergewissen van de essentiële kenmerken ervan.
Tikamoon besteedt de grootst mogelijke zorg aan de presentatie en de beschrijving van de producten, binnen de grenzen van de techniek.

Bovendien kunnen de foto's enigszins afwijken van de werkelijkheid, afhankelijk van de configuratie van de elektronische apparaten die door de klant worden gebruikt. De foto's hebben daarom geen contractuele waarde. Alleen producten die aan het winkelmandje kunnen worden toegevoegd, zijn beschikbaar voor verkoop.
Als een product niet op voorraad of niet beschikbaar is, wordt dit aangegeven op de productpagina.

3. Bestellingen op de site

Een klantenaccount aanmaken

Om een bestelling te kunnen plaatsen op de site, moet de klant eerst een klantenaccount aanmaken door het daartoe bestemde registratieformulier in te vullen (hierna het ‘Account’).
Bij het aanmaken van het account kiest de klant een login en een bijbehorend wachtwoord. De login en het wachtwoord zijn strikt persoonlijk en vertrouwelijk: de klant mag deze niet aan derden bekendmaken of overdragen. Elke bestelling die met behulp van deze login en dit wachtwoord wordt geplaatst, wordt geacht door de klant te zijn geplaatst en is derhalve bindend voor de klant ten opzichte van Tikamoon. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om Tikamoon onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen van elk gebruik van zijn login en wachtwoord dat buiten zijn medeweten plaatsvindt en waarvan hij kennis zou hebben.
De klant kan te allen tijde zijn login en wachtwoord wijzigen door gebruik te maken van de daartoe voorziene procedure op de site.
De klant verbindt zich ertoe ervoor te zorgen dat de informatie die aan Tikamoon wordt meegedeeld bij het aanmaken van de klantenaccount en bij het plaatsen van elke bestelling, juist, volledig en actueel is.
Indien de klant een tikfout heeft gemaakt in de informatie die aan Tikamoon is meegedeeld, kan Tikamoon niet aansprakelijk worden gesteld voor de daaruit voortvloeiende moeilijkheden bij de uitvoering van een bestelling.
Bij het aanmaken van een klantenaccount worden de persoonsgegevens van de klant verzameld volgens de methoden beschreven in het Privacybeleid van Tikamoon.
Aan het einde van de aanmeldprocedure stuurt Tikamoon een bericht naar het door de klant opgegeven e-mailadres om te bevestigen dat zijn account is geopend.
De klant kan met zijn account bestellingen plaatsen op de site.

De stappen van de bestelling

De aanbiedingen en prijzen op de site zijn geldig zolang ze zichtbaar blijven op de site, mits de producten op voorraad zijn.
De klant dient alle door hem op het bestelformulier verstrekte informatie zorgvuldig te controleren alvorens de bestelling te bevestigen.
Tikamoon kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten met betrekking tot de door de klant op het bestelformulier verstrekte informatie.

De bestelprocedure op de site verloopt in de volgende stappen:

Bij ontvangst van deze bestelling zal Tikamoon de controles uitvoeren die voorafgaan aan de bevestiging van de bestelling en in het bijzonder de daadwerkelijke betaling voor de bestelling en de bestelde hoeveelheden.
Na de bestelling en de aldus gecontroleerde betaling wordt een bevestigingsmail gestuurd – die de ontvangst van de bestelling door Tikamoon materialiseert – die de inhoud van de bestelling en de leveringstermijn aangeeft en die als bijlage de AVV bevat die van toepassing zijn op de dag van de bestelling.
Bestellingen binden de klant aan hun betaling, zodat ze pas definitief zijn nadat ze bevestigd zijn door de betaling van de prijs en, in voorkomend geval, door de bevestiging van het betalingscentrum en de registratie van de volledige betaling van de bestelling.
De klant wordt per e-mail op de hoogte gebracht van de verzending van de producten.
Tikamoon behoudt zich het recht voor om geen gevolg te geven aan de bestelling van de klant, in het bijzonder:

Tikamoon zal de klant binnen een redelijke termijn per e-mail of telefonisch informeren.

4. Prijzen en betalingsvoorwaarden

De prijzen worden uitgedrukt in euro's en zijn inclusief de in Nederland geldende btw. De prijzen op de productbladen van de site zijn exclusief leveringskosten. De klant wordt op de hoogte gesteld van de bezorgkosten die van toepassing zijn op zijn bestelling voordat de bestelling definitief wordt bevestigd en de prijs wordt betaald. Tikamoon betrekt zijn voorraden van internationale leveranciers. De klant wordt er daarom van op de hoogte gesteld dat Tikamoon zich het recht voorbehoudt zijn prijzen op elk moment op zijn site te wijzigen. De klant wordt verzocht de prijs van het product zorgvuldig te controleren voordat hij zijn bestelling bevestigt.
De totale prijs inclusief btw (inclusief bezorgkosten) die aan de klant wordt gefactureerd, is de prijs die wordt weergegeven op de overzichtspagina voordat de klant zijn bestelling betaalt. Deze prijs staat vermeld op de orderbevestiging die per e-mail wordt verstuurd. Tikamoon levert aan de klant op het afleveradres dat de klant bij het plaatsen van de bestelling heeft opgegeven, zonder dat Tikamoon verantwoordelijk kan worden gehouden voor enige fout of nalatigheid met betrekking tot dit afleveradres.
De link om toegang te krijgen tot de factuur wordt per e-mail naar de klant gestuurd zodra de bestelling is verzonden, en de factuur is ook te vinden op de account van de Klant. Factuurgegevens kunnen niet worden gewijzigd als de bestelling eenmaal is verzonden.

De volgende betaalmethoden worden geaccepteerd :

•   Betaling met creditcard

De volgende creditcards worden geaccepteerd: Carte Bleu, MasterCard, Visa, Eurocard.
Zodra de klant de bestelling heeft afgerond, klikt deze tijdens de stap ‘Beveiligde betaling’ eenvoudigweg op de knop ‘Bankpas’ of ‘American Express’, indien van toepassing.
De transactie wordt uitgevoerd met behulp van het beveiligingssysteem 3DS van Tikamoons partners Dalenys en Mollie . Deze systemen garanderen de versleuteling en beveiliging van de bankgegevens van de klant. De betaling vindt plaats via een speciale, beveiligde ruimte van de bank.
De klant moet de houder zijn van de bankpas die wordt gebruikt om zijn bestelling te betalen.
Het overeenkomstige bedrag wordt pas van de rekening van de klant afgeschreven nadat (i) de gegevens van de gebruikte bankpas zijn gecontroleerd en (ii) de afschrijving is aanvaard door de bank die de bankpas heeft uitgegeven.
Als de verschuldigde bedragen niet worden afgeschreven, wordt de verkoop geweigerd. De gebruikte betaalpas wordt gedebiteerd wanneer de producten worden verzonden, na bevestiging van de bank die de pas heeft uitgegeven.

•   Betaling via PayPal

Klanten die hun bestelling willen betalen via hun PayPal-rekening, worden doorgestuurd naar het PayPal-platform om zich te identificeren en de betaling uit te voeren. Zodra de betaling is verricht via het PayPal-platform, wordt de klant doorgestuurd naar de site.
De bestelling is pas geldig nadat de betaling is bevestigd door de betalingsprovider.

•   Betaling door Klarna in 3x zonder kosten of rente, uitgestelde betaling of onmiddellijke betaling

Klanten die hun bestelling willen betalen via hun Klarna-account, worden doorgestuurd naar het Klarna-platform om zich te identificeren en verder te gaan met de betaling. Na betaling vanaf het Klarna-platform wordt de klant doorgestuurd naar de site.
De bestelling is pas geldig nadat de betaling is bevestigd door de betalingsprovider.
Dit financieringsaanbod is voorbehouden aan particulieren (ouder dan 18 jaar) die in Nederland wonen.


•   Betaling via bankoverschrijving: Na het afronden van de bestelling klikt de klant tijdens de stap ‘Beveiligde betaling’ op de knop ‘Overschrijving’

De bestelling wordt 96 uur (werkdagen) voor de klant gereserveerd. Na deze periode, zonder tegenbericht of contact van de klant, wordt de bestelling automatisch geannuleerd.
Een extra periode van 24 werkuren na ontvangst van de betaling is nodig om de bestelling van de klant te verwerken.

 

5. Beschikbaarheid en levering

De klant wordt door Tikamoon geïnformeerd over de beschikbaarheid van het (de) product(en) en de levertijden op het moment dat de bestelling wordt geplaatst.
Indien, ondanks de zorgvuldigheid van Tikamoon, de door de klant bestelde producten niet langer beschikbaar zijn, zal Tikamoon de klant zo spoedig mogelijk per e-mail of telefonisch informeren. In dit geval wordt de rekening van de klant niet gedebiteerd voor producten die niet langer beschikbaar zijn. Als de overschrijving al heeft plaatsgevonden, verbindt Tikamoon zich ertoe de klant het deel van de betaling terug te betalen dat overeenkomt met de niet-beschikbare producten.

PVoor producten die binnen 7 dagen door onze vervoerder VIR worden geleverd en op voorwaarde dat de klant de prijs van de producten daadwerkelijk heeft betaald, heeft de klant de mogelijkheid om zijn tijdvenster te kiezen bij het plaatsen van de bestelling (zie ‘Keuze van het tijdvenster bij het plaatsen van de bestelling).
Elke technische belemmering bij de ontvangst van het (de) pakket(ten) op het moment dat de vervoerder bij de klant aankomt, kan niet leiden tot een retour of een terugbetaling. Het is daarom de verantwoordelijkheid van de klant om, voordat hij zijn bestelling bevestigt, te controleren of hij in staat is om zijn bestelling af te halen op de plaats die hij heeft aangegeven op het moment van bestelling. Adreswijzigingen kunnen niet meer worden doorgevoerd nadat de bestelling is verzonden.

Bovendien behoudt Tikamoon zich het recht voor om bestellingen te annuleren die niet kunnen worden uitgevoerd vanwege economische of technische redenen die van invloed zijn op het productieproces. De annulering van een bestelling verplicht Tikamoon tot de volledige terugbetaling van de voor deze bestelling betaalde bedragen, zonder dat de klant aanspraak kan maken op een aanvullende schadevergoeding.
De producten worden geleverd op het adres dat is vermeld op de bevestigde bestelling.
Tikamoon verbindt zich ertoe het bestelde product te verzenden in de exacte staat waarin het is beschreven tijdens de verkoop en bevestigd bij het plaatsen van de bestelling
TTikamoon verbindt zich ertoe het product zo goed mogelijk te verpakken, rekening houdend met de afmetingen, het gewicht en de grootte van het te verzenden product.

De klant kan een van de volgende bezorgmethoden kiezen:

•   Standaard levering : Voor de deur of onderaan het gebouw van de klant, levering op afspraak, mogelijk 's avonds en in het weekend, van 7 tot 22 uur (afhankelijk van de vervoerder en postcode)
•   Comfort levering : Levering door twee personen in de woning van de klant, levering op afspraak, mogelijk 's avonds en in het weekend, van 7 tot 22 uur (afhankelijk van de postcode.
•   Premium levering : Levering door twee personen in de woning van de klant, levering op afspraak, mogelijk 's avonds en in het weekend, van 7 tot 22 uur (afhankelijk van de postcode) De producten worden uitgepakt en gecontroleerd op hoeveelheid en kwaliteit.

Het bedrag van de bezorgkosten is afhankelijk van de totale prijs van de bestelling en het geografische locatie van de levering. De leveringskosten worden aan de klant meegedeeld wanneer de bestelling wordt geplaatst, voordat het winkelmandje wordt bevestigd.

•   Thuiskoeriersdienst/GLS: Deze service dekt de verzending van kleine stukken en bepaalde meubelstukken en levert binnen 7 dagen overal in Nederland vanaf ontvangst van betaling.
•   Levering door vervoerder: Pakketten worden verzonden en geleverd binnen 7 dagen in heel Nederland vanaf ontvangst van betaling.

Keuze van het tijdvenster op het moment van bestellen:

Op voorwaarde dat de producten beschikbaar zijn en meer dan 30 kg wegen, de plaats van levering van de bestelling, inclusief Nederland (exclusief eilanden), de beschikbaarheid van het wekelijkse transportschema en de betaalmethode. De bestelling en de leveringstermijn worden bevestigd op de datum waarop de betaling door de klant is ontvangen.

Maak een afspraak om het product te verzenden vanuit het magazijn van Tikamoon:

De klant wordt per e-mail geïnformeerd over het vertrek van het bestelde product uit de magazijnen van Tikamoon en over de te volgen stappen om het pakket te ontvangen. Zodra het pakket zich in de regio van de klant bevindt, neemt de vervoerder contact op met de klant (tussen 24 en 72 uur na ontvangst in het depot van de vervoerder) om een dag voor levering af te spreken. Als de klant niet reageert en na een wachttijd van 72 uur, wordt het pakket geretourneerd naar Tikamoon.
Voor leveringen naar eilanden in Nederland nodigen we klanten uit om contact op te nemen met onze klantenservice om te controleren of de levering kan worden uitgevoerd door onze vervoerders. Als deze service beschikbaar is, kan de klant gevraagd worden een extra vergoeding te betalen

Tikamoon stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat de bestelling zo snel mogelijk wordt geleverd.
De klant kan de voortgang van zijn pakket volgen via het trackingnummer dat hem is gegeven in de e-mail ter bevestiging van de verzending van de bestelling.

Tikamoon verbindt zich ertoe de bestelling uiterlijk 30 dagen na verzending van de e-mail ter bevestiging van de bestelling te leveren. De klant zal op de hoogte worden gesteld indien de levering wordt vertraagd om redenen die buiten de macht van Tikamoon vallen.
Indien de levering niet binnen de overeengekomen termijn plaatsvindt en in overeenstemming met artikel L.216-2 van de Code de la consommation (Wetboek voor consumentenrecht), kan de klant Tikamoon, per aangetekende brief met ontvangstbevestiging verzonden naar het adres van het hoofdkantoor van Tikamoon of schriftelijk op een andere duurzame drager, opdracht geven om binnen een redelijke aanvullende termijn te leveren. Als de bestelling niet binnen deze redelijke extra termijn door Tikamoon wordt geleverd, kan de klant de bestelling annuleren per aangetekende brief met ontvangstbevestiging, verzonden naar het adres van het hoofdkantoor van Tikamoon, of schriftelijk op een andere duurzame drager.
De bestelling wordt als geannuleerd beschouwd bij ontvangst door Tikamoon van de brief of het schriftelijke document waarin Tikamoon van deze annulering in kennis wordt gesteld, tenzij Tikamoon in de tussentijd heeft geleverd.
Als de bestelling door de klant is geannuleerd, zal Tikamoon het totale bedrag van de bestelling van de klant binnen maximaal veertien dagen terugbetalen, overeenkomstig de bepalingen van artikel L.216-3 van de Code de la consommation (Wetboek voor consumentenrecht).

6. Ontvangst van het pakket

De klant moet het pakket controleren in aanwezigheid van de vervoerder. Deze controle wordt geacht te zijn uitgevoerd zodra de klant, of een door de klant gemachtigde persoon, de afleverbon heeft ondertekend.

Als het pakket beschadigd of geopend is of als de verpakking van het product beschadigd is, moet de klant het weigeren en een uitdrukkelijk bezwaar aantekenen op de afleverbon. De klant moet ook  Tikamoon telefonisch of via het contactformulier op de site op de hoogte brengen van eventuele afwijkingen:  : https://www.tikamoon.nl/ins-contact-1.htm, zijn voorbehoud bevestigen en weigeren het pakket in ontvangst te nemen.

Bij ontvangst van het pakket in het magazijn en na vaststelling van de schade, zal Tikamoon ofwel een omruiling van het product, een tegoedbon of een volledige terugbetaling van het beschadigde product aanbieden.

7. Eigendomsvoorbehoud

De producten blijven eigendom van Tikamoon tot de klant de afleverbon van de vervoerder ondertekent, de klant de volledige prijs heeft betaald en Tikamoon de daadwerkelijke betaling door de klant heeft kunnen controleren.

8. Recht op herroeping

Artikel L.221-18 van de Code de la consommation (Wetboek voor consumentenrecht) voorziet in een herroepingstermijn van veertien (14) dagen voor de consument vanaf de ontvangst van de goederen in geval van overeenkomsten die op afstand zijn gesloten. In afwijking hiervan kiest Tikamoon ervoor om de herroepingstermijn voor de klant te verlengen tot zestig (60) dagen vanaf de ontvangst van de producten door de klant.

Hoe kunt u het herroepingsrecht uitoefenen?

De uitoefening van het herroepingsrecht door de klant brengt geen kosten met zich mee en hoeft niet beargumenteerd te worden.
De klant wordt er echter op gewezen dat het product moet worden geretourneerd in zijn originele verpakking, in perfecte staat, geschikt voor wederverkoop, ongebruikt en met alle accessoires. In geval van uitoefening van het herroepingsrecht moet de klant contact opnemen met de klantenservice om de retourzending van het product te organiseren op het volgende adres:
SAS Tikamoon / Tikamoon
Port de Santes
1ére avenue - 8éme rue - Parcelle 46
59211 Santes – France
Tikamoon is verantwoordelijk voor de retourverzendkosten

De uitoefening van het herroepingsrecht geeft aanleiding tot terugbetaling aan de klant binnen een termijn van veertien (14) dagen vanaf de datum waarop Tikamoon op de hoogte is gebracht van de beslissing van de klant om de overeenkomst te herroepen. In het geval dat Tikamoon binnen deze terugbetalingstermijn van veertien (14) dagen de producten niet heeft teruggekregen of geen bewijs van verzending van de producten door de klant heeft verkregen, behoudt Tikamoon zich het recht voor om de terugbetaling uit te stellen tot de datum waarop de eerste van deze gebeurtenissen zich voordoet.
De terugbetaling aan de klant zal worden gedaan met het betaalmiddel dat werd gebruikt op het moment van de bestelling, behalve in het geval van een overeenkomst met de klant over het betaalmiddel dat wordt gebruikt voor de terugbetaling van zijn bestelling.
De terugbetaling aan de klant omvat de terugbetaling van alle betaalde bedragen, inclusief de verzendkosten van het product.
De klant die gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht, moet het hier beschikbare herroepingsformulier invullen:  herroepingsformulier

U kunt ons ook een tekstformulier sturen per post of via klantenservice@tikamoon.com
Hieronder vindt u een model van dit formulier:
Modelformulier voor herroeping (dit formulier alleen invullen en terugsturen als u de overeenkomst wilt herroepen)
- T.a.v. Ticket for the Moon SAS, 4, allée du Progrès, 1er étage, Parc AREA, 59320 Englos of klantenservice@tikamoon.com
- Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) de overeenkomst betreffende de verkoop van de hieronder vermelde goederen (*) herroep/herroepen
- Besteld op (*), ontvangen op (*)
- Naam van consument(en)
- Adres van consument(en)
- Handtekening van de consument(en) (in geval van kennisgeving van dit formulier op papier)
- Datum

De klant retourneert het nieuwe product aan Tikamoon in de originele verpakking, onbeschadigd, vergezeld van eventuele accessoires, gebruiksaanwijzing en documentatie. Om het pakket te kunnen volgen, wordt de klant gevraagd het pakket op dezelfde manier en met dezelfde dienstverleners te retourneren als die Tikamoon heeft gekozen voor de verzending.

9. Mijn bestelling annuleren na verzending

De klant kan niet om annulering van de bestelling vragen als de goederen door de vervoerder zijn meegenomen. De klant moet zijn herroepingsrecht uitoefenen op het moment van levering.

10. Garanties

10.1 Wettelijke garanties

De klant wordt hierbij geïnformeerd dat Tikamoon de garant voor de conformiteit van de producten is, wiens contactgegevens als volgt zijn:
Adres: TICKET FOR THE MOON
4, allée du Progrès, 1er étage, Parc AREA, 59320 Englos, Frankrijk

Email : klantenservice@tikamoon.com
Telefoon: +31 85 888 0219

Om zijn rechten op grond van de wettelijke garanties te doen gelden, moet de klant contact opnemen met Tikamoon via een van de hierboven genoemde contactmogelijkheden.

Tikamoon is aansprakelijk voor conformiteitsgebreken van de goederen met het contract onder de voorwaarden van artikel L.217-3 en volgende van de Code de la consommation (Wetboek voor consumentenrecht) en voor verborgen gebreken van de verkochte goederen onder de voorwaarden van artikel 1641 en volgende van het Franse Burgerlijk Wetboek.

 

« De consument beschikt over een termijn van twee jaar vanaf de datum van levering van de goederen om de wettelijke garantie van conformiteit in te roepen in geval van een conformiteitsgebrek. Gedurende deze termijn hoeft de consument alleen het bestaan van het conformiteitsgebrek aan te tonen en niet de datum waarop dit gebrek zich heeft voorgedaan
Wanneer de overeenkomst voor de verkoop van de goederen voorziet in de levering van digitale inhoud of een digitale dienst op continue basis gedurende een periode van meer dan twee jaar, is de wettelijke garantie van toepassing op die digitale inhoud of digitale dienst gedurende de gehele voorziene leveringsperiode. Tijdens deze periode hoeft de consument alleen het bestaan van het conformiteitsgebrek met betrekking tot de digitale inhoud of de digitale dienst aan te tonen en niet de datum waarop dit gebrek zich heeft voorgedaan.
De wettelijke garantie van overeenstemming houdt voor de professional de verplichting in om, indien van toepassing, alle updates te verstrekken die nodig zijn om de conformiteit van het goed te handhaven.
De wettelijke garantie van overeenstemming geeft de consument het recht om het goed binnen dertig dagen na zijn verzoek kosteloos en zonder noemenswaardig ongemak te repareren of te vervangen.
Als het goed wordt gerepareerd in het kader van de wettelijke conformiteitsgarantie, geniet de consument een verlenging van de oorspronkelijke garantie met zes maanden.
Als de consument verzoekt om reparatie van het goed, maar de verkoper vervanging oplegt, wordt de wettelijke garantie van overeenstemming verlengd voor een periode van twee jaar.
De consument kan een korting op de aankoopprijs krijgen door de goederen te houden of de overeenkomst ontbinden en een volledige terugbetaling krijgen in ruil voor de teruggave van de goederen, als:
1° De professional weigert om de goederen te repareren of te vervangen ;
2° De goederen worden gerepareerd of vervangen na een termijn van dertig dagen ;
3° De reparatie of vervanging van de goederen een groot ongemak voor de consument met zich meebrengt, in het bijzonder wanneer de consument definitief de kosten van de retourzending of het weghalen van de niet-conforme goederen voor zijn rekening neemt, of wanneer hij de kosten van de installatie van de gerepareerde of vervangende goederen voor zijn rekening neemt ;
4° De niet-conformiteit van de goederen aanhoudt ondanks de vergeefse pogingen van de verkoper om ze conform te maken. De consument heeft ook recht op een vermindering van de prijs van de goederen of op ontbinding van de overeenkomst wanneer het conformiteitsgebrek zo groot is dat een onmiddellijke vermindering van de prijs of ontbinding van de overeenkomst gerechtvaardigd is. In dit geval is de consument niet verplicht om vooraf om reparatie of vervanging van de goederen te vragen.
De consument heeft geen recht op ontbinding van de koop als het conformiteitsgebrek klein is. Elke periode waarin de goederen zijn stilgelegd voor reparatie of vervanging, schorst de garantie die van kracht was tot de levering van de gerepareerde goederen.
De bovengenoemde rechten vloeien voort uit de toepassing van artikelen L. 217-1 tot L. 217-32 van de Code de la consommation (Wetboek voor consumentenrecht).
Een verkoper die te kwader trouw de uitvoering van de wettelijke garantie van overeenstemming belemmert, kan een civielrechtelijke boete krijgen van maximaal 300.000 euro, die kan worden verhoogd tot 10% van de gemiddelde jaaromzet (artikel L. 241-5 van de Code de la consommation (Wetboek voor consumentenrecht).
Consumenten profiteren ook van de wettelijke garantie tegen verborgen gebreken onder artikelen 1641 tot 1649 van het Franse Burgerlijk Wetboek, voor een periode van twee jaar vanaf de ontdekking van het gebrek. Deze garantie geeft de consument recht op een prijsvermindering als het product wordt gehouden of op een volledige terugbetaling in ruil voor de retournering van het product. »

10.2 Commerciële garanties

Tikamoon verleent de klant een gratis commerciële garantie van 5 jaar (hierna ‘de Commerciële Garantie’) die, afhankelijk van het geval, de reparatie, de vervanging of de terugbetaling van de producten dekt.

De klant wordt geïnformeerd dat de commerciële garantie van toepassing is zonder afbreuk te doen aan zijn recht om gebruik te kunnen maken van de wettelijke conformiteitsgarantie, onder de voorwaarden bepaald in de artikelen L. 217-3 en volgende van de Code de la consommation (Wetboek voor consumentenrecht), en die met betrekking tot verborgen gebreken, onder de voorwaarden bepaald in de artikelen 1641 en volgende van het Franse Burgerlijk Wetboek, en zoals vermeld in artikel 10. 1 van deze AVV.

Producten gedekt door de commerciële garantie
De commerciële garantie is van toepassing op alle nieuwe producten die op de site worden verkocht, die regelmatig zijn onderhouden en een normaal gebruik hebben ondergaan, met uitzondering van de producten die hieronder worden opgesomd:
- Decoratie textiel
- Decoratieve objecten
- Vazen en kandelaars
- Verlichting
- Wastafels
- Tapijten

Toepassingsgebied en duur van de commerciële garantie
De commerciële garantie is geldig voor een periode van 5 jaar vanaf de datum van levering van het product.
De klant wordt hierbij geïnformeerd dat wanneer de toepassing van de commerciële garantie leidt tot een periode van onbruikbaarheid van het product, de resterende commerciële garantie wordt opgeschort totdat het gerepareerde product is geleverd.Overeenkomstig artikel L. 217-28 van de Code de la consommation (Wetboek voor consumentenrecht), loopt de periode van immobilisatie vanaf de datum van het verzoek om tussenkomst van de klant of vanaf de datum waarop het product ter beschikking wordt gesteld voor reparatie of vervanging als dit startpunt gunstiger is voor de klant.
De duur van de commerciële garantie wordt ook opgeschort als de consument en de garant in onderhandeling treden met het oog op een minnelijke schikking.

Toepassingsvoorwaarden van de commerciële garantie
De commerciële garantie is enkel van toepassing ten voordele van de eerste koper van het product die als consument optreedt, en sluit opeenvolgende kopers van het product uit.
De commerciële garantie is enkel van toepassing op vertoon van de factuur of de afleverbon of elk ander document waarmee het bewijs van aankoop van het product kan worden geleverd.

Toepassing van de commerciële garantie
De commerciële garantie dekt, voor de volledige duur en afhankelijk van de situatie: reparatie, vervanging of terugbetaling van het defecte product.
De keuze tussen reparatie, vervanging van het defecte product of terugbetaling is aan de klant en afhankelijk van de beschikbaarheid van het product.
Terugbetaling kan naar keuze van de klant als volgt zijn :
•   een terugbetaling van de waarde van het product via de betaalmethode die werd gebruikt op het moment van aankoop, exclusief verzendkosten
•   een tegoedbon die overeenkomt met de waarde van het product, exclusief verzendkosten, die kan worden gebruikt op de website van Tikamoon.

Als het product niet langer door Tikamoon wordt verkocht en als het volledig onmogelijk is om het defecte product te repareren, of als de reparatiekosten hoger zijn dan de waarde van het product, biedt Tikamoon :
• Of de terugbetaling van het product
• Of de vervanging van het product door een vergelijkbaar vervangend product. De klant heeft dan de keuze tussen twee of meer gelijksoortige producten.

Als onderdeel van het activeren van de commerciële garantie, neemt Tikamoon de verantwoordelijkheid voor :
• In geval van reparaties: alle of een deel van de kosten voor de retour van het product en de kosten voor het leveren van het gerepareerde product, de reparatiekosten inclusief eventuele reserveonderdelen en arbeidsuren, tenzij deze kosten hoger zijn dan de waarde van het product ;
• In geval van vervanging of terugbetaling : alle of een deel van de kosten, in het bijzonder de kosten voor de retour van het product en, indien van toepassing, de kosten voor het leveren van het vervangen product, tenzij deze kosten hoger zijn dan de waarde van het product Tikamoon dekt niet de kosten in verband met de installatie of verwijdering en bijkomende kosten.

Voor het toepassen van de commerciële garantie moet de klant contact opnemen met de klantenservice van Tikamoon :
- Per telefoon +31 85 888 0219 - Per e-mail naar klantenservice@tikamoon.com
De klant moet het volgende bij zijn verzoek voegen :
- Een of meer foto's van het defecte product
- Het bestelnummer
- Het aankoopbewijs.

Tikamoon zal het verzoek om toepassing van de commerciële garantie binnen 2 weken na ontvangst van het verzoek onderzoeken.

Als er twijfel bestaat of de claim onder de commerciële garantie valt, kan Tikamoon het product fysiek onderzoeken. Er wordt dan een afspraak gemaakt met de klantenservice om het product in ontvangst te nemen en het product wordt binnen 30 dagen na ontvangst door Tikamoon onderzocht.

Als de klacht wordt afgewezen, wordt een e-mail met de beslissing van Tikamoon naar de klant gestuurd.

Zodra de klacht is gecontroleerd en door Tikamoon is geaccepteerd, wordt het product binnen 60 dagen na de genoemde acceptatie gerepareerd, vervangen of vergoed.

De klant maakt met de klantenservice een afspraak voor het retourneren van het product naar het volgende adres : SAS Tikamoon / Tikamoon
Port de Santes
1ére avenue - 8éme rue - Parcelle 46
59211 Santes – France

Uitsluitingen van de commerciële garantie Om gebruik te kunnen maken van de commerciële garantie, mag het product niet vrijwillig door de klant zijn gewijzigd. Als dit niet het geval is, is de commerciële garantie niet van toepassing.

De commerciële garantie is niet van toepassing op :
- Slijtage van het metaal dat aanwezig is op de producten ;
- Producten opgeslagen of gebruikt op een abnormale, incorrecte, ongepaste of verkeerde manier en in strijd met de onderhoudsaanbevelingen;
- Als er ongeschikte reinigings- of onderhoudsproducten worden gebruikt voor het product ;
- Producten die voor professionele doeleinden worden gebruikt ;
- Alle schade waarvoor een derde partij aansprakelijk is (diefstal, opzettelijke schade, etc.) ;
- Elke schade die te wijten is aan een externe oorzaak van het product (brand, overstroming, slechte weersomstandigheden, etc.).

De klant wordt ervan op de hoogte gebracht dat hij, om gebruik te kunnen maken van de commerciële garantie, de onderhouds-, gebruiks- en installatieadviezen moet naleven die bij het product worden geleverd en beschikbaar zijn op de site.

11. Overmacht

Tikamoon kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de uitvoering of vertraging in de uitvoering van een van haar verplichtingen te wijten is aan een gebeurtenis die overmacht vormt in de zin van artikel 1218 van het Burgerlijk Wetboek, zoals, maar niet beperkt tot, het volgende : natuurrampen, branden, epidemieën, pandemieën, grootschalige arbeidsconflicten, beschikking van hogerhand, interne of externe stakingen, storingen, tekorten, oorlog, etc

12. Intellectuele eigendom

De presentatie en inhoud van deze site vormen samen een werk dat wordt beschermd door de geldende wetten op intellectuele eigendom, waarvan Tikamoon de eigenaar is.

13. Copyright

De teksten, afbeeldingen, tekeningen en lay-out, evenals het grafisch charter van de site zijn beschermd door het intellectueel eigendomsrecht. Het is verboden om de inhoud van de site te kopiëren, te ontlenen, te verspreiden of te wijzigen voor commerciële doeleinden. Het downloaden en afdrukken van tekst, afbeeldingen en grafische elementen is alleen toegestaan voor privé-, niet-commercieel gebruik. Voor de reproductie van tekeningen, afbeeldingen, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is de voorafgaande schriftelijke toestemming van Tikamoon vereist.
Het niet verkrijgen van toestemming wordt bestraft als een inbreuk op het auteursrecht. Elke reproductie, geheel of gedeeltelijk, is systematisch onderworpen aan de toestemming van Tikamoon.

14. Databases

De databases die door Tikamoon zijn opgezet, worden beschermd door het auteursrecht en door de artikelen L.341-1 en volgende van de Franse wet op de intellectuele eigendom met betrekking tot de wettelijke bescherming van databases
Behoudens schriftelijke toestemming van Tikamoon is elke reproductie, weergave, aanpassing, vertaling en/of wijziging, gedeeltelijk of volledig, evenals elke substantiële kwalitatieve of kwantitatieve extractie naar een andere website verboden en gesanctioneerd door de artikelen L.343-4 en volgende van de wet op de intellectuele eigendom.

15. Persoonsgegevens

De verzamelde persoonsgegevens kunnen elektronisch worden verwerkt. Meer informatie over de verwerking van deze gegevens is te vinden in het Beleid inzake "gegevensbescherming " van de site.

16. Geschillen

Op dit contract is het Franse recht van toepassing. De keuze van het toepasselijke recht is slechts geldig voor zover dit de klant niet de bescherming ontneemt die, in voorkomend geval, wordt verleend door de dwingende bepalingen van het land waar hij zijn gewone verblijfplaats heeft.
De Franse versie van de AVV heeft voorrang op elke andere in een andere taal vertaalde versie.
In geval van een geschil moet de klant zich eerst tot Tikamoon wenden om een minnelijke schikking te treffen, door middel van een schriftelijke klacht per e-mail aan klantenservice@tikamoon.com

De klant wordt hierbij geïnformeerd dat hij in elk geval een beroep kan doen op conventionele bemiddeling overeenkomstig de bepalingen van de artikelen L 611-1 en volgende van de Code de la consommation (Wetboek voor consumentenrecht).
Tikamoon is lid van de Association des Médiateurs Européens (AME). Contactgegevens bemiddelaar: AME CONSO, 11 Dauphineplein - 75001 PARIJS

In overeenstemming met de regels die van toepassing zijn op bemiddeling, moet elk consumentengeschil het voorwerp uitmaken van een schriftelijke klacht bij de klantenservice van Tikamoon vóór elk verzoek tot bemiddeling, hetzij per e-mail naar klantenservice@tikamoon.com, hetzij per post naar het adres van het hoofdkantoor van Tikamoon zoals vermeld aan het begin van deze algemene voorwaarden.

Bovendien wordt de klant in overeenstemming met artikel 14 van Verordening (EU) nr. 524/2013 geïnformeerd dat de Europese Commissie een platform voor onlinegeschillenbeslechting heeft opgericht, dat de onafhankelijke buitengerechtelijke beslechting van onlinegeschillen tussen consumenten en professionals in de Europese Unie vergemakkelijkt. Dit platform is toegankelijk via de volgende link: Online geschillenbeslechting.

Klachten of geschillen worden altijd welwillend ontvangen, waarbij altijd wordt uitgegaan van de goede trouw van degenen die de moeite nemen hun situatie uit te leggen.
Bij gebreke van een minnelijke schikking valt het geschil, ongeacht de oorsprong ervan, onder de bevoegdheid van de bevoegde Franse rechtbanken, volgens de regels van het gemene recht.

 

Datum waarop deze algemene voorwaarden voor het laatst zijn bijgewerkt: 31/05/2023.

 

Rerugkeren naar het begin van de pagina