1. Toepasselijkheid 

Voor alle bestellingen in onze onlineshop gelden de volgende algemene voorwaarden. Onze online shop is uitsluitend gericht op consumenten. 

Onder consument wordt verstaan een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Onder handelaar wordt verstaan: een natuurlijk persoon of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf of degene die ten behoeve van hem handelt. 

2. Contractuele partners, het sluiten van de overeenkomst 

De koopovereenkomst komt tot stand met TICKET FOR THE MOON (TFTM). 

Door de presentatie van de producten in de online-shop doen wij een bindend aanbod tot het sluiten van een overeenkomst met betrekking tot deze artikelen. U kunt de producten eerst vrijblijvend in het winkelmandje leggen en te allen tijde uw keuzes vóór het plaatsen van uw bindende bestelling corrigeren, door gebruikmaking van de in het bestelproces aangeboden en toegelichte correctiemogelijkheden. De overeenkomst komt tot stand door het aanklikken van de bestelknop. Het aanklikken van de bestelknop houdt een aanvaarding in van het aanbod inzake de goederen in het winkelmandje. Onmiddellijk na de verzending van de bestelling ontvangt u nogmaals per e-mail een bevestiging. 

3. Taal van de overeenkomst en opslag van de tekst van de overeenkomst 

De beschikbare taal (talen) voor het sluiten van de overeenkomst is/zijn: Nederlands 

Wij slaan de tekst van de overeenkomst op en zenden u per e-mail de gegevens van de bestelling alsmede onze algemene voorwaarden. U kunt de tekst van de overeenkomst via onze klanten-login raadplegen. 

4. Leveringsvoorwaarden 

Naast de vermelde productprijzen worden ook verzendkosten in rekening gebracht. Informatie over de hoogte van de verzendkosten vindt u bij op onze internetsite onder het hoofdstuk levering en retour. 

Wij verzenden de goederen, het ophalen van de goederen door de klant is helaas niet mogelijk. 

5. Betaling 

In onze shop zijn in principe de volgende betalingswijzen beschikbaar: 

Vooruitbetaling

Als u kiest voor vooruitbetaling als betaalmethode, geven wij u onze bankgegevensdoor in de orderbevestiging en leveren wij de goederen af na ontvangst van uwbetaling.

Creditcard 

U voert uw creditcardgegevens in tijdens het bestelproces. Uw kaart wordt onmiddellijk gedebiteerd nadat u uw bestelling hebt geplaatst. 

PayPal 

Om het factuurbedrag te betalen via de betalingsdienstaanbieder PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg ("PayPal"), moet u bij PayPal geregistreerd zijn, zich legitimeren met uw toegangsgegevens en de betalingsopdracht bevestigen. De betalingstransactie wordt uitgevoerd door PayPal onmiddellijk na het plaatsen van de bestelling. U ontvangt verdere instructies tijdens de bestelprocedure. 

PayPal kan geregistreerde PayPal-klanten die volgens haar eigen criteria zijngeselecteerd, verdere betalingsmogelijkheden in de klantenrekening aanbieden. Wijhebben echter geen invloed op het aanbieden van deze mogelijkheden; verdereindividueel aangeboden betalingsmogelijkheden beïnvloeden uw juridische relatie metPayPal. Meer informatie hierover vindt u in uw PayPal-rekening.

6. Herroepingsrecht ​​​​​​​ 

U hebt recht op het wettelijke herroepingsrecht zoals beschreven in de herroepingsvoorwaarden. 

7. Schade tijdens bezorging 

Indien goederen worden geleverd met zichtbare transportschade, moet u deze schade indien mogelijk onmiddellijk bij de bezorger kenbaar maken en moet u zo snel mogelijk contact met ons opnemen. Indien u niet reclameert of geen contact met ons opneemt, heeft dit geen gevolgen voor uw wettelijke rechten en de afdwinging daarvan, in het bijzonder wat betreft uw wettelijk recht op garantie. Maar u helpt ons dan om onze eigen rechten tegenover de vrachtvervoerder of de transportverzekering te doen gelden. 

8. Garanties 

De wettelijke garantie is van toepassing. Informatie over eventuele aanvullende garanties en de precieze voorwaarden die van toepassing kunnen zijn, kunt u naast het product vinden of indien van toepassing, op de afzonderlijke informatiepagina’s in de webwinkel. 

Klantenservice: Voor vrqgen, klachten of informatie kunt u onze klantenservice telefonisch bereiken op werkdagen van 9:00 - 12:30 en 13:30 - 17:00 uur op het telelefoonnummer +31 85 888 0219 of per email op klantenservice@tikamoon.com

9. Aansprakelijkheid 

Voor vorderingen op grond van schade die door ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of onze agenten is veroorzaakt, zijn wij altijd onbeperkt aansprakelijk 

• in geval van schade aan lijf. leven of gezondheid 

• bij opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim 

• Bij gegeven garanties, voor zover overeengekomen 

• voor zover de regelingen van de wet productaansprakelijkheid van toepassing zijn. 

Bij schending van essentiële contractuele verplichtingen door lichte nalatigheid van ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of wettelijke agenten is het bedrag van de aansprakelijkheid beperkt tot de bij het sluiten van het contract te voorziene schade, waarvan het ontstaan in de regel moet worden voorzien. 

10. Geschillenbeslechting ​​​​​​​ 

De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting aan, die u hier kunt vinden. 

Wij zijn niet verplicht noch bereid deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een geschillencommissie voor consumentenzaken.