Veelgestelde vragen over duurzame ontwikkeling

We hebben hier geprobeerd om op uw vragen te anticiperen door een antwoord te geven op bedenkingen die het meest terugkomen. We nodigen u uit om al uw vragen onbeperkt te stellen, door een e-mail te sturen naar:
sustainable@tikamoon.com

V1.

Wat is de CO²-uitstoot naargelang de oorsprong van de producten?

Om de precieze impact van onze producten te kennen, analyseren wij de levenscyclus. Hierdoor kunnen we de meest impactvolle fasen identificeren en ons hierop focussen. Voor onze meubels zijn de grootste fasen de houtproductie, de verwerking en het vervoer. We hebben vastgesteld dat het zeevervoer veel minder broeikasgassen uitstoot per ton/kilometer, waardoor het zeevervoer vanuit Indonesië gelijkwaardig is aan het vervoer per vrachtwagen vanuit Oekraïne.

V2.

Het eco-design bij Tikamoon?

We hebben een ecodesign proces ingevoerd met het oog op de nieuwe producten die in ontwikkeling zijn en de bestaande producten. Door onze producten volledig te evalueren, zijn deze geëvolueerd om minder grondstoffen te gebruiken, houtafval opnieuw te gebruiken en de ijzeren onderdelen te standaardiseren, terwijl de kwaliteit wordt behouden. De uitvoering van de levenscyclusanalyses voltooit en valideert deze systematische aanpak.

V3.

Welke inspanningen worden geleverd betreffende de verpakking van de producten?

De verpakking is een essentieel onderdeel, waardoor onze producten zonder beschadiging bij u thuis aankomen. We hebben een wereldwijd project opgezet om onze verpakkingen opnieuw uit te vinden en beter te beschermen met een minder grote impact. Het gebruik van de juiste materiaalhoeveelheid is onze richtlijn, waarbij we ernaar streven om gerecycled en duurzaam materiaal te gebruiken en kunststof te elimineren.

V4.

Welke inspanningen worden geleverd betreffende de producten die bij Tikamoon aankomen?

Wij ontwikkelen initiatieven om de milieu-impact te beperken vanaf de aankomst van onze producten tot in onze opslagplaatsen. Wij hebben ons aangesloten bij het FRET21-programma, waardoor we doelstellingen stellen inzake de beperking van CO²-uitstoot tijdens ons vervoer. Het vervoer stroomopwaarts gebeurt over zee, wat voor een lagere uitstoot per product zorgt. We gebruiken zo snel mogelijk vervoer per barge tussen de haven van aankomst en onze opslagplaats in Rijsel. 

V5.

Welke inspanningen worden geleverd betreffende de levering?

Het vervoer van het meubel tot bij u thuis kan een grote wereldwijde ecologische impact hebben. Wij hebben ons aangesloten bij het FRET21-programma, waardoor we doelstellingen stellen inzake de beperking van CO²-uitstoot tijdens ons vervoer. We hebben voor een beter vervoer gezorgd vanuit onze opslagplaatsen, waardoor we het aantal vrachtwagens op de baan kunnen verminderen en tegelijk 2,4 keer meer meubels per vrachtwagen kunnen vervoeren. Alle vrachtwagens die uw meubels vervoeren, voldoen aan de norm Euro6, waardoor de uitstoot en het verbruik van brandstof kleiner is. We werken samen met onze vervoerders om nieuwe initiatieven op te zetten die de impact van elke levering beperken.

V6.

Welke ecologische inspanningen levert Tikamoon?

Tikamoon zet zich in voor een wereldwijde evolutie naar een steeds grotere duurzaamheid. Om ons duurzame-ontwikkelingsplan te kunnen verbeteren, hebben we onze koofstofbalans opgemaakt, waarbij we onze uitstoot van broeikasgassen in scopes 1, 2 en 3 hebben gemeten. Wij zetten ons transparant in voor onze wereldwijde strategie, TikaGreen, om onze (ecodesign) producten, onze verpakkingen en ons vervoer te verbeteren en u op de hoogte te stellen van onze overwegingen en inspanningen.

Wij zijn houder van het label Chain of Custody FSC, omdat we hout gebruiken dat afkomstig is van bestudeerde bosbouwmethoden om de diversiteit van de fauna en flora te beschermen en die ervoor zorgen dat bossen op lange termijn kunnen worden behouden. Ons engagement ten aanzien van het WWF benadrukt onze wil om een positieve sociale en milieu-impact te hebben.

V7.

Waar komt ontbossing vandaan?

Ontbossing is een centraal en complex onderwerp, en de bomen worden met name in Europa ingevoerd. Volgens een rapport van het WWF dat in 2021 werd gepubliceerd, wordt Europa voornamelijk geassocieerd met de productie van voedingsmiddelen, zoals soja, palmolie en rundvlees. In totaal houdt 75% van de ontbossing die in Europa wordt ingevoerd verband met voedingsmiddelen en slechts 8% met producten uit hout. Dit aandeel ligt nog steeds te hoog, en Tikamoon gaat de strijd tegen ontbossing aan.

V8.

Welke maatregelen tegen ontbossing worden genomen?

Wij zijn ervan overtuigd dat het wereldwijde bosoppervlak groter moet worden om de klimaatverandering te vertragen, de biodiversiteit te beschermen en de plaatselijke bevolkingsgroepen te ondersteunen. Als lid van de FSC France verbinden wij ons ertoe een intern beleid te voeren van duurzame aankopen en bescherming van bossen wereldwijd. Er wordt een EUTR-procedure gevolgd, die jaarlijks wordt herzien, waardoor wij zeker zijn van de herkomst van het hout waarmee onze producten worden gemaakt.

V9.

Wat is de ecologische voetafdruk van e-commerce?

Verschillende studies tonen aan dat de impact van e-commerce op de klimaatverandering kleiner is dan die van fysieke winkels. E-commerce heeft namelijk een ecologische voetafdruk die tot 2 keer lager ligt dan die van fysieke winkels. Dit is grotendeels te danken aan de afwezigheid van winkels voor e-commerce, want deze winkels vormen het grootste deel van de ecologische voetafdruk van fysieke winkels omwille van de trajecten om ernaartoe te rijden. Bron

V10.

Hoeveel ton aan meubels wordt jaarlijks weggegooid?

In Frankrijk wordt jaarlijks 1,7 miljoen ton aan meubels weggegooid. Om de impact van deze meubels te beperken, is Eco-mobilier de eco-organisatie die het recyclingprocédé organiseert. Hoewel een meubel recycleren een zeer goede zaak is, gaat dit niet tot in het oneindige (er zijn slechts 2 tot 3 cycli mogelijk) en heeft dit een impact op het milieu. De duurzaamheid van meubels is dus zeer belangrijk, zodat deze tientallen jaren kunnen meegaan en kunnen worden ingeruild en verwerkt. Bron