Ons Tikagreen-plan

Bij Tikamoon blijven we trouw aan onze waarden door eenvoudig en transparant te communiceren.

  • We kiezen ervoor om de vermelding "duurzaam hout" alleen aan te brengen op referenties met een FSC®-label.
  • We kiezen ervoor om de ecologische verspreiding van onze producten transparant weer te geven.
  • We kiezen ervoor om onze prestaties te meten vanuit een koolstofbalans een levenscyclusanalyses.
  • We kiezen ervoor om ons te verbinden tot streefcijfers en streefdata.

Hieronder vindt u de elementen van TikaGreen: 

Een uniek plan voor duurzame ontwikkeling, dat gebaseerd is op tastbare bewijzen en gecertificeerd wordt door erkende partners.

Enkele van onze doelstellingen voor 2023

95%

massief hout

 

 Momenteel: 80%

10jaar

garantie

 

 Momenteel: 5 jaar

150kgCO²eq

/1000€ omzet

 

 Momenteel: 187 kg CO²eq

50%*

van de producten met FSC®-label 

 

 Momenteel: 37%

Een aanpak die door erkende instanties wordt gevalideerd

Om onze authentieke en becijferde aanpak te valideren, zijn we gaan samenwerken met erkende partners. Onze aanpak bestaat uit vier fasen: meten, verbeteren, certificeren, communiceren.

1. Meten


Opstelling van de koolstofbalans in samenwerking met het Franse adviesbureau Carbone 4Levenscyclusanalyses van onze producten


2. Verbeteren
Wij hebben het Global Compact Charter van de VN ondertekend.


Op die manier hebben wij onze streefdoelen vastgelegd in het kader van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN.Meer weten

3. CertificerenWij zijn lid van de FSC, die een verantwoord en duurzaam bosbeheer certificeert: biodiversiteit en sociaal en economisch voordeel voor de partijen.


Sinds 2018 zijn wij houder van het label FSC Chain of Custody.


4. CommunicerenOm ons TikaGreen-plan in een ander licht te verrijken, zijn we lid geworden van de "Club Entreprendre pour la Planète" van het WWF.


Wij verlenen financiële steun aan de projecten van het WWF.

Onze koolstofbalans

Onze TikaGreen-strategie steunt op wetenschappelijke basis, met allereerst het meten van onze huidige ecologische voetafdruk. Daarom hebben we, samen met het gespecialiseerde adviesbureau Carbone 4, onze koolstofbalans opgemaakt. Door te meten, kunnen we in eer en geweten een realistisch traject plannen naar een bereikbaar doel: bijdragen aan de koolstofneutraliteit.

Tikamoon staat in de eerste plaats voor producten

Vanuit de koolstofbalans, die scope 3 bevat, bedraagt onze totale ecologische voetafdruk 8.025 ton aan CO²eq. De vervaardiging van onze producten vertegenwoordigt 75%, gevolgd door het vervoer ervan van bij de fabrikant tot bij u thuis. Daarom willen we dat onze meubels een leven lang meegaan. Hiervoor helpen we u verder met betrekking tot het onderhoud en de reparatie, met verlengde garantie tot 5 jaar.

Productie van de meubels | 75%  
Vervoer van bij de fabrikant | 15%  
Vervoer tot bij u thuis | 06%  
Anders | 04%  

Een uitgebreide analyse 

Dankzij onze CO²-voetafdruk kunnen we alle activiteiten van Tikamoon analyseren en de voetafdruk over onze hele waardeketen meten. Wij meten de drie dimensies, directe emissies (scope 1), indirecte emissies in verband met energie (scope 2) en andere indirecte emissies (scope 3).

We hebben 6 ecologische criteria vastgelegd om de prestaties inzake duurzame ontwikkeling van onze producten te meten.

Hierdoor hebben we een huidige balans kunnen opmaken en onze doelen kunnen stellen:

Ecologische criteria Voordelen Situatie in 2020 Doelstellingen voor 2023 
1. Massief houtMatière Levend materiaal, verhoogde recyclebaarheid, energiezuinig 80%95%
2. Geen composietmateriaal Geen MDF, geen spaanplaten 94%100%
3. Besparing van de grondstof Ontwerp dat afval beperkt en het opnieuw gebruiken van de snij-elementen maximaliseert 80%100%
4. Traditionele assemblage Meubels die door onze meubelmakers met de hand worden gemonteerd, waardoor ze stevig zijn en lang meegaan 98%100%
5. Verhoogde repareerbaarheid Duurzaamheid dankzij het gemak waarmee massief hout kan worden gerepareerd en de beschikbare onderdelen  80%95%
6. Hout met FSC®-label Verantwoord en duurzaam bosbeheer: biodiversiteit, sociaal en economisch voordeel 20%50%

Wist u dat?

Slechts 8% van de geïmporteerde ontbossing is afkomstig van hout. Meer dan 75% is afkomstig van voedsel. 

E-commerce heeft een ecologische voetafdruk die 2 keer kleiner is dan fysieke winkels.

In Frankrijk wordt jaarlijks 1,7 miljoen ton aan meubels weggegooid.

Wij hebben u nodig

Door onze contacten verrijkt u deze aanpak: sustainable@tikamoon.com

Door uw productkeuzes ondersteunt u deze aanpak ... 

Veelgestelde vragen over duurzame ontwikkeling